Soup rong biển

Soup rong biển

Vui lòng chọn một trong các tùy chọn sau
  • Đậm đà
  • Vừa ăn
Giá : 45.000VNĐ
Số lượng: +