Bánh Giò

Bánh Giò

Vui lòng chọn một trong các tùy chọn sau
  • Đậm đà
  • Vừa ăn

Bánh Giò

Giá : 20.000VNĐ
Số lượng: +