HEALTHY FARM ĐIỆN BIÊN PHỦ

Địa Chỉ : 256/2 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Xem bản đồ click vào đây

Điện Thoại : 028.39326967

Fax : 028.39326968

Website: www.aulachealthyfarm.com

 

Các nhà hàng khác