HEALTHY FARM MINH PHỤNG

Địa Chỉ : 207 – 209 Minh Phụng, Phường 9, Quận 6, TP.HCM

Xem bản đồ click vào đây

Điện Thoại : 028.39601960

Fax : 028.39601961

Website: www.aulachealthyfarm.com

 

Các nhà hàng khác