HEALTHY FARM NGUYỄN THỊ THẬP

Địa Chỉ : 500 Nguyễn Thị Thập, Khu Phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Điện Thoại : 028.37712098

Fax : 028.37712099

Website: www.aulachealthyfarm.com

Các nhà hàng khác